Laporan Wakaf Barang dan Tunai per 23 Juni 2019

Berikut ini laporan penerimaan Wakaf Barang dan Tunai untuk Operasional Sekolah Adab Insan Mulia. Dengan semangat berjama’ah, Yayasan Adab Insan Mulia terus mengundang kaum muslimin di manca negara untuk dapat menghadirkan Sekolah Adab Insan Mulia bersama wakaf barang dan tunai yang Bapak/Ibu titipkan.

Insya Allah, wakaf Bapak/Ibu akan sentiasa mengalirkan jariyah selama barang dan atau dana yang dibelikan barang operasional Sekolah terus dimanfaatkan.

Berikut ini beberapa barang dimaksud:

WAKAF TUNAI UNTUK PEMBELIAN MEJA BELAJAR
DARI IBU YOGA YUNIADI

WAKAF BUKU BACAAN
DARI BAPAK YAHYA

WAKAF BUKU BACAAN
DARI BAPAK GILANG